دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری آخرین سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص همکاران اداری-شرکتی

تاریخ انتشار: 1396/09/08 03:27 ب.ظ
 در ادامه برگزاری جلسات مربوط به  سمینار آموزشی "فرهنگ و رفتار سازمانی خاص کارکنان اداری-شرکتی دانشگاه"، آخرین جلسه­ این سمینار در روز چهارشنبه 8 آذرماه به منظور ارتقای فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان شرکتی اداری در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه با شرکت 175 نفر از کارکنان اداری- شرکتی در سالن اجتماعات دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی برگزار گردید.
دکتر بهروز درّی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری و مدرس سمینار فوق در طول این دوره چهار جلسه ای به ارائه مباحثی چون : مفهوم فرهنگ و فرهنگ سازمانی، ویژگی های فرهنگ سازمانی ، مفهوم فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار، عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی و ارتباط بین تسهیم دانش و فرهنگ و غیره پرداختند و با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به آسیب شناسی فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان، علل و ارائه راه حل های پیشنهادی ارتقاء فرهنگ سازمانی کارکنان پرداخت.
     مدیریت منابع انسانی و امور اداری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 2,082
اخبار : برگزاری آخرین سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص همکاران اداری-شرکتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی