دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/09/04 01:44 ب.ظ
 

 

111111.jpg
 
 
زمان: 5 آذرماه 1396 ساعت  10:30​
 

 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خشونت، تعهد، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,579
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب در پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی