دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسه دوم سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان شرکتی اداری

تاریخ انتشار: 1396/08/27 01:15 ب.ظ
جلسه دوم سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان شرکتی اداری مورخ 24 آبان ماه سال جاری در سالن اجتماعات دانشکده حقوق توسط مدیریت امور اداری و منابع انسانی برگزار گردید. هدف از این سمینار ارتقای فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان شرکتی اداری در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه است.
دکتر درّی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری به عنوان مدرس سمینار ، پس از تشریح اهداف برگزاری این دوره ، در خصوص مفاهیم و مؤلفه های فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی به بحث و تبادل نظر با همکاران شرکتی اداری پرداخت و از نظرات و تجربیات آنان در تشریح مباحث مذکور به عنوان مصداق های زنده فرهنگ سازمانی دانشگاه استفاده نمودند.
در ادامه دکتر خراسانی مدیر امور اداری و منابع انسانی ، طی سخنانی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای همکاران شرکتی اداری ، خاطر نشان نمودند که برگزاری چنین سمیناری می­تواند زمینه های تبادل تجربه و ارتقای فرهنگ سازمانی دانشگاه را در میان کارکنان آن ، فراهم نمایند.
همچنین مقرر گردید که در جلسات بعدی بر اساس مباحث و سرفصل های اعلام شده ، همکاران شرکتی اداری نقش بیشتری را در سمینار ایفاء نموده و با پاسخ به سوالات مطرح شده که در اختیار آنان قرار گرفته، زمینۀ شرکت در ارزیابی نهایی دوره را میها نمایند.
مدیریت امور اداری و منابع انسانی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 194
اخبار : برگزاری جلسه دوم سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان شرکتی اداری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی