دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان محترم شرکتی – اداری

تاریخ انتشار: 1396/08/22 04:43 ب.ظ
جلسه اول سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان شرکتی اداری مورخ 22 آبان ماه در سالن اجتماعات دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی توسط مدیریت امور اداری و منابع انسانی برگزار گردید. هدف از این سمینار ارتقای فرهنگ و رفتار سازمانی کارکنان شرکتی اداری  در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه است.  
دکتر خراسانی مدیر امور اداری و منابع انسانی طی حضور در این سمینار بر رشد همه جانبة کارکنان شرکتی اداری و قدردانی از زحمات آنان تأکید نموده و خاطر نشان نمود که برگزاری چنین سمینارهایی می تواند زمینه های تبادل تجربه و ارتقای فرهنگ سازمانی دانشگاه را در میان کارکنان، فراهم نماید.
در این سمینار دکتر درّی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری به تشریح عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی دانشگاه شهید بهشتی و مصداق های آن پرداخت و مقرر گردید که در جلسات بعدی براساس مباحث و سرفصل های اعلام شده، همکاران شرکتی اداری به تبادل نظرات و تجربیات شان در این زمینه بپردازند. خاطر نشان می گردد که جلسات بعدی این سمینار در تاریخ های 24 آبان، 5  و 8   آذر ماه سال جاری برگزار می گردد.
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 1,200
اخبار : برگزاری سمینار آموزشی فرهنگ و رفتار سازمانی دانشگاه شهید بهشتی خاص کارکنان محترم شرکتی – اداری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی