دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی از منظرچاپ مقاله در دهک نخست نشریه های علمی معتبر در رتبه بندی لیدن، رتبه نخست کشوری را کسب کرد

تاریخ انتشار: 1396/08/22 07:33 ق.ظ
لایدن.jpg
به همّت والا و تلاش همکاران دانشمند عضو هیئت علمی، بر اساس رتبه بندی جدید لیدن، دانشگاه شهید بهشتی موفق شد در دهک نخست چاپ مقاله در نشریه های علمی معتبر قرار گیرد و از این حیث در سطح کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. این موفقیت بسیار برجسته و رتبه فاخر، بر همه دانشگاهیان شهید بهشتی خجسته و مبارک باد.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 990
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی از منظرچاپ مقاله در دهک نخست نشریه های علمی معتبر در رتبه بندی لیدن، رتبه نخست کشوری را کسب کرد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی