دانشگاه شهید بهشتی

نظرسنجی دانشجویان در مورد کیفیت کلاس های درس و اساتید

تاریخ انتشار: 1396/08/14 09:26 ق.ظ

profsurvey_96 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 7,447
اخبار : نظرسنجی دانشجویان در مورد کیفیت کلاس های درس و اساتید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی