دانشگاه شهید بهشتی

جلسه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1396/08/08 09:07 ق.ظ
 

جلسه ای به منظور آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و قوانین جدید جهت چاپ مقاله برای دانشجویان دکتری و اعضای هیآت علمی روز دوشنبه مورخ 96/7/24 ساعت 11/30 الی 13 در تالار دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ریاضی
تعداد مشاهده: 1,838
اخبار : جلسه آشنایی با آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی