دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع خشونت خانگی در پژوهشکده خانواده

تاریخ انتشار: 1396/08/06 08:36 ق.ظ

Presentation1 (2).jpg
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خشونت خانگی، پژوهشکده خانواده
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,460
اخبار : برگزاری ژورنال کلاب با موضوع خشونت خانگی در پژوهشکده خانواده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی