دانشگاه شهید بهشتی

پروژه مشترک دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند

تاریخ انتشار: 1396/08/03 02:17 ب.ظ

 

در راستای تفاهم بین گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند، مطالعات میدانی پروژه مشترک " مهاجرت و شهرنشینی در ایران" در مهرماه 1396 در ایران انجام گردید.
 در این زمینه آقای پرفسور یوسی یاوهیاینن استاد جغرافیای دانشگاه تورکو فنلاند در تاریخ 29 مهرماه 1396 در دانشکده علوم زمین حضور یافته و با ایراد سخنرانی در ارتباط با "بحران مهاجران و چالش­های پیش روی شهرهای اروپا" پروژه مشترک بین دو دانشگاه را به اساتید و دانشجویان دانشکده معرفی نمودند.

ProFinlandSbu1.jpg

ProFinlandSbu2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 1,694
اخبار : پروژه مشترک دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تورکو فنلاند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی