دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه

تاریخ انتشار: 1396/07/24 10:16 ق.ظ

قابل توجه کاربران شبکه به منظور سرویس و نگهداری تجهیزات برق اضطراری، کلیه سرویس های مرکز فناوری در داخل و خارج از دانشگاه ( ایترنت و اینترانت) در روز پنج شنبه مورخ 27/07/96 از ساعت30 :12 ظهر تا ساعت 16 قطع می باشد.


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: شبکه دانشگاه
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 1,328
اخبار : قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی