دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش دانشجو در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)

تاریخ انتشار: 1396/07/10 01:37 ب.ظ

​بسمه تعالی

 

آرم دانشگاه.jpg                                                                                        آرم مرکز.jpg
 
 
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان(آزفا)
برای دوره های مقدماتی و تکمیلی، فارسی آموز غیر ایرانی می پذیرد.
داوطلبان به وبگاه مرکز مراجعه نمایند.
 
Persian Language Training Center (PLTCOf) Shahid Beheshti University
 
en.sbu.ac.ir/PLTC
 
شماره تماس:
29905155و22431986
 
Tel: 0098-21-22431986,29905155

 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پذیرش دانشجو در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 2,285
اخبار : پذیرش دانشجو در مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (آزفا)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی