دانشگاه شهید بهشتی

به روز رسانی سیستم lms مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه

تاریخ انتشار: 1396/06/26 01:57 ب.ظ
به اطلاع استادان و دانشجویان گرامی می رساند سامانه مدیریت یادگیری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید به روز رسانی گردید.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 3,312
اخبار : به روز رسانی سیستم lms مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی