دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در جمع یک درصد برتر دانشگاه‌های دنیا در رشته‌ شیمی

تاریخ انتشار: 1396/06/06 03:03 ب.ظ

 

بر اساس اعلام پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌ شیمی در جمع یک درصد برتر دانشگاه های دنیا قرار گرفته است. بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) در بخش موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان می دهد که ۲۴ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایرانی در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند.
دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فرودسی مشهد، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه یاسوج در بین دانشگاه های جامع در رشته شیمی در مجموع یک درصد برتر ها قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می شود. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی که اثربخشی تحقیقات آنها به حدی باشد که در مجموع یک درصد برتر دنیا قرار بگیرند در این فهرست وارد می شوند.
روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی موقعیت فاخر بدست آمده در رشته شیمی را به جامعه دانشگاهیان شهید بهشتی تبریک عرض می نماید.

 

ShowImage-21017.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,887
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی در جمع یک درصد برتر دانشگاه‌های دنیا در رشته‌ شیمی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی