دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفت

تاریخ انتشار: 1396/05/22 09:07 ق.ظ

 

 
بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه شهید بهشتی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفت.
براساس اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم ای.اس.آی (ESI)، تعداد 31 دانشگاه کشور در بین موثرترین دانشگاه های مهندسی دنیا قرار گرفتند. یک درصد از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در سطح بین المللی در زمره موثرترین ها قرار می گیرند. این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد شده و فقط دانشگاه ها و موسساتی که کیفیت تحقیقات آنها بالا باشد و حد آستانه استنادها را دریافت کنند در این فهرست باقی خواهند ماند.
 
از میان دانشگاه های جامع، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه گیلان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه کاشان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه یزد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه یاسوج در بین موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفته اند.
از میان دانشگاه های مهندسی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشگاه صنعتی سهند در بین دانشگاه های یک درصد برتر دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفتند.
 
ShowImagesbu2017.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 2,091
اخبار : دانشگاه شهید بهشتی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا در حوزه مهندسی قرار گرفت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی