دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب آقای دکتر میرساجدی به عنوان دبیر انجمن هوافضایی ایران

تاریخ انتشار: 1396/05/17 11:13 ق.ظ

جناب آقای سید مهدی میرساجدی عضو هیات علمی گروه مهندسی هوافضای دانشکده مهندسی فناوریهای نوین به عنوان دبیر انجمن هوافضایی ایران انتخاب شدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 3,483
اخبار : انتخاب آقای دکتر میرساجدی به عنوان دبیر انجمن هوافضایی ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی