دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب آقای دکتر نوابی به عضویت در گروه واژه گزینی کارگروه برون پذیر هوافضا در فرهنگستان زبان و ادب پارسی

تاریخ انتشار: 1396/05/11 09:27 ق.ظ
جناب آقای دکتر  محمد نوابی طی حکمی از طرف رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی، به عضویت گروه واژه گزینی کارگروه برون پذیر هوافضا منصوب گردیدند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 3,418
اخبار : انتصاب آقای دکتر نوابی به عضویت در گروه واژه گزینی کارگروه برون پذیر هوافضا در فرهنگستان زبان و ادب پارسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی