دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اولین مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه هنر اصفهان

تاریخ انتشار: 1396/05/07 12:14 ب.ظ
enews_etoolsfile_aae07f12-1c85-4d0a-984b-a426cac1c749mtb96__1499764553_88939-7aca3005-02a0-4f10-9b0d-0d18cac52a2f.jpg

 

دانشگاه هنر اصفهان با همکاری مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه اولین مدرسه تابستانی بین المللی را با موضوع «اصفهان شهری که زاینده رودش در حال از دست رفتن است»  1 الی 8 شهریور 96 برگزار می کند

این برنامه در چهارچوب یک همکاری آکادمیک بین المللی بین دانشگاه هنر اصفهان و مدرسه ملی عالی معماری ورسای فرانسه در زمینه شهرسازی (طراحی و برنامه ریزی شهرسازی)، معماری و سایر رشته های مرتبط بین دو کشور ایران و فرانسه انجام خواهد شد.
کار دانشجویان در قالب شیت های راندو شده در نهایت یک نمایشگاه را در این رابطه شکل خواهد داد. همچنین همه کارها در قالب کتابی دارای شابک با محوریت ایده های پرورش یافته که محصول کار مشترک گروه های دانشجویی ایرانی و بین المللی است، به زبان های فارسی و انگلیسی به چاپ خواهند رسید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدرسه تابستانی دانشگاه هنر اصفهان
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 2,871
اخبار : برگزاری اولین مدرسه تابستانی بین المللی دانشگاه هنر اصفهان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی