دانشگاه شهید بهشتی

امضا تفاهم نامه دانشگاه شهید بهشتی و موسسه فرهنگی سازمان اقتصادی همکاریهای اکو

تاریخ انتشار: 1396/03/31 08:09 ق.ظ
در این تفاهم نامه که به امضای ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر صدوق و ریاست محترم موسسه فرهنگی اکو جناب آقای دکتر مظاهری رسید ، طرفین بر همکاری های علمی و پژوهشی مشترک در زمینه فرهنگ و تمدن اسلامی تاکید کردند.

​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 1,541
اخبار : امضا تفاهم نامه دانشگاه شهید بهشتی و موسسه فرهنگی سازمان اقتصادی همکاریهای اکو
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی