دانشگاه شهید بهشتی

حضور رئیس دفتر خاورمیانه ی آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF) در دانشگاه

تاریخ انتشار: 1396/03/22 01:07 ب.ظ
 
لوزان کریکه، وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در تهران و هروه سبورن، رئیس دفتر خاورمیانه ی آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF)، 21 خرداد ماه در دانشگاه حضور یافتند و ضمن ملاقات با دکتر ابطحی  معاون پژوهش و فناوری، دکتر شیرانی مدیر همکاری های علمی بین المللی، دکتر قاسمی حامد رئیس دانشکده حقوق، دکتر اسماعیل پور معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه به تبادل نظر پرداختند.
شایان ذکر است دانشگاه شهید بهشتی در کنار دانشگاه تهران از سال گذشته به عضویت AUF در آمده است که امکان برقراری ارتباط با 850 دانشگاه و موسسه های تحقیقاتی عضو این آژانس در سراسر دنیا از مزایای این عضویت است.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,299
اخبار : حضور رئیس دفتر خاورمیانه ی آژانس دانشگاه های فرانسوی زبان (AUF) در دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی