دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبۀ نخست در رتبه­بندی 2017 لیدن توسط دانشگاه شهید بهشتی در نسبت مقاات چاپ شده دردهک نخست نشریه­های معتبر

تاریخ انتشار: 1396/03/13 01:49 ب.ظ
دانشگاه شهید بهشتی از منظر نسبت مقالات چاپ شده در دهک نخست فهرست نشریه‌های لیدن، جایگاه نخست را در بین تمام دانشگاه­های کشور به خود اختصاص داد.
همچنین دانشگاه شهید بهشتی، از منظر نسبت مقالات چاپ شده در دهک نخست نشریه­های معتبر علمی، به طور ویژه در حوزۀ فیزیک، جایگاه نخست کشور را کسب کرده است. این در حالی است که رتبۀ دانشگاه در این شاخص و در حوزۀ علوم زیستی و بهداشت از جایگاه دوازدهم به هفتم ارتقاء یافته است.
دانشگاه شهید بهشتی از منظر تعداد مقالات چاپ شده در صدک برتر فهرست نشریه‌های لیدن، از رتبۀ 688اُم به جایگاه 676 جهانی رسیده است.
 
معاونت پژوهشی دانشگاه، کسب این دستاورد شگرف را به تمامی اعضای خانوادۀ بزرگ دانشگاه شهید بهشتی تبریک می­گوید و برای کسب جایگاهی رفیع­تر برای آن عزیزان، آرزوی موفقیت دارد.
دانشگاه لیدن سالانه گزارشی از عملکرد پژوهشی سه سال اخیر تمام موسسات پژوهشی و دانشگاه­های جهان تهیه و آن­را براساس شاخص­های مهم علم­سنجی اعلام می­کند. با توجه به رویکرد کیفیت­گرای این گزارش، تعداد مقالات چاپ شده­ی هر دانشگاه در نشریاتی در نظر گرفته می­شود که این مقالات به­طور ویژه­ای مورد نظر سایر محققین واقع می­شوند. همچنین، این لیدن، گزیده­ی سخت­گیرانه و رتبه­بندی شده­ای از نشریات را به­عنوان فهرست هسته (Core List)  تشکیل داده است که نشریات قید شده در این فهرست از منظر کیفیت داوری و کیفیت محتوایی از سطح قابل قبولی برخوردارند  و بنابراین گزارشات، مبتنی بر مقالات چاپ شده در این فهرست از نشریات تهیه می­شوند. لیدن، در کنار تعداد مقالات چاپ­شده­ی یک موسسه در این نشریات، به­منظور قابل مقایسه بودن کیفیت مقالات دانشگاه­های بزرگ و کوچک، شاخص کیفی دیگری را محاسبه می­کند. این شاخصِ کیفیِ رتبه­بندیِ موسسات، نسبت مقالات هر دانشگاه در نشریات برتر فهرست هسته در مقایسه با کل مقالات چاپ شده­ی آن دانشگاه در  نشریات این فهرست است. دو رسته­بندی از نشریات برتر، عبارتند از: الف) 10 درصد بالایی فهرست هسته و ب) یک درصد بالایی فهرست هسته.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,993
اخبار : کسب رتبۀ نخست در رتبه­بندی 2017 لیدن توسط دانشگاه شهید بهشتی در نسبت مقاات چاپ شده دردهک نخست نشریه­های معتبر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی