دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه آزمون ، تحویل مدارک و زمان مصاحبه( دکتری بدون آزمون - استعدادهای درخشان رشته معماری سال96)

تاریخ انتشار: 1396/03/09 12:03 ب.ظ

داوطلبان جهت شركت در آزمون به موارد ذيل دقت و توجه نمايند:
•    روز برگزاري آزمون (اسكيس) :  چهارشنبه 96/3/17 
•    ساعت برگزاري آزمون : 13-8       
•    محل برگزاري آزمون : دانشگاه شهيد بهشتي- دانشكدة معماري و شهرسازي – كارگاه هاي معماري
•    كاغذ اسكيس در اختيار داوطلبين قرار خواهد گرفت ، لذا  از به همراه داشتن كاغذ اسكيس خودداري نمايند.
 ضمناً مدارک مورد نیاز و  زمان تحویل مدارک و مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد:
1.    موضوع پيشنهادي تحقيق مورد نظر (پروپوزال)
2.    رسالة كارشناسي ارشد
3.    متن كامل مقالات چاپ شده در مجلات، در صورت داشتن كتاب، اصل كتاب
4.    تكميل تقاضاي پذيرش (كاربرگ شماره 4)
 روز تحویل مدارک :  چهارشنبه  96/3/17
 محل تحویل : دانشگاه شهيد بهشتي - دانشکده معماری و شهرسازی _ بخش دکتری
 روز آزمون مصاحبه : شنبه 96/3/27   از ساعت 8 صبح
  محل برگزاری مصاحبه : دانشگاه شهيد بهشتي - دانشکده معماری و شهرسازی – بخش دکتری
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتری بدون آزمون
منبع خبر دانشکده معماری و شهرسازی
تعداد مشاهده: 4,053
اخبار : اطلاعیه آزمون ، تحویل مدارک و زمان مصاحبه( دکتری بدون آزمون - استعدادهای درخشان رشته معماری سال96)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی