دانشگاه شهید بهشتی
ورود  English
اذان صبح به افق تهران: 05:23:37

اولین دانش آموخته دکترای پژوهشکده علوم محیطی از رساله خود دفاع کرد

تاریخ انتشار: 1396/02/20 02:12 ب.ظ
سجاد رحیمی مقدم دانشجوی رشته بوم شناسی زراعی ( اگرواکولوژی) در تاریخ 20/02/1396 از رساله دکتری خود تحت عنوان: مدل سازی اثرات تغییر اقلیم  برعملکرد ذرت در استان خوزستان: ارائه راهکارهای سازگاری، با موفقیت دفاع کرد.
این پایان نامه به راهنمایی دکتر جعفر کامبوزیا و دکتر رضا دیهیم فرد تهیه و تدوین شده است.

Telegram-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 621
 

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی