دانشگاه شهید بهشتی

بازدید هیات دانشگاه ژنو از دانشگاه

تاریخ انتشار: 1396/02/12 01:30 ب.ظ

 

مدیر روابط بین الملل دانشگاه ژنو سوئیس به همراه دو نفر از اعضای هیات علمی آن دانشگاه جهت گسترش روابط بین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه ژنو، یکشنبه 10/2/96 در محل دانشگاه شهید بهشتی با دکتر ابطحی معاون پژوهش و فناوری و دکتر شیرانی مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ملاقات کردند.
 در این جلسه که اعضای هیت علمی دانشکده های حقوق و مدیریت حضور داشتند در خصوص همکاری های بین دانشگاهی در حوزه های اقتصاد، مدیریت، حقوق، الهیات و شهر سازی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد تفاهم نامه همکاری ذیربط فی ما بین طرفین تهیه و مبادله گردد. هیات مذکور پس از این جلسه از گروه زبان فرانسه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  و همچنین دانشکده مدیریت بازدید به عمل آوردند.
گزارش تصویری
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 1,355
اخبار : بازدید هیات دانشگاه ژنو از دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی