دانشگاه شهید بهشتی

سومین نشست کارشناسی بین المللی در محافظت ناملموس میراث فرهنگی غرب و آسیای مرکزی

تاریخ انتشار: 1396/01/29 12:13 ب.ظ

 

کرسی حقوق بشر با همکاری مطالعات منطقه ای ، سومین نشست کارشناسی بین المللی در محافظت ناملموس میراث فرهنگی در غرب و آسیای مرکزی برگزار می کند .

 

پوستر-فروردین-90.jpg

 

 
زمان    :  3 و 4 اردیبهشت 1396
ساعت :  9الی 17

مکان   : تهران دانشگاه شهید بهشتی تالار همایش دانشکده اقتصاد

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 1,638
اخبار : سومین نشست کارشناسی بین المللی در محافظت ناملموس میراث فرهنگی غرب و آسیای مرکزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی