دانشگاه شهید بهشتی

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 97-1396

تاریخ انتشار: 1395/12/03 10:23 ق.ظ
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:
 دانشکده
 رشته- گرایش
دوره
مهندسی برق
مهندسی برق گرایش سامانه‌های برق حمل و نقل
کارشناسی‌ارشد
-
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 4,161
اخبار : موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 97-1396
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی