دانشگاه شهید بهشتی

بارگزاری پروپزال ها در سامانه س ب ط

تاریخ انتشار: 1395/10/20 02:59 ب.ظ

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز آموزش الکترونیکی می رساند مصوبه سی و ششمین جلسۀ هیئت رئیسۀ دانشگاه مورخ 7/10/1395 با موضوع  بارگذاری پروپوزال ها در سامانۀ س ب ط.docبارگذاری پروپوزال ها در سامانۀ س ب ط.doc را مطالعه فرمایند. 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 3,490
اخبار : بارگزاری پروپزال ها در سامانه س ب ط
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی