دانشگاه شهید بهشتی

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395

تاریخ انتشار: 1395/08/11 11:07 ق.ظ
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:
 دانشکده/ پژوهشکده
 رشته- گرایش
دوره
مدیریت و حسابداری
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
دکتری
 
مهندسی و فناوری‌های نوین
مهندسی هوافضا گرایش مکانیک پرواز
مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 4,398
اخبار : موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی