دانشگاه شهید بهشتی

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395

تاریخ انتشار: 1395/07/18 10:15 ق.ظ
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های تحصیلی جدید دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:
 دانشکده/ پژوهشکده
 رشته- گرایش
دوره
علوم تربیتی و روانشناسی
روانشناسی صنعتی سازمانی
کارشناسی‌ارشد
 
تربیت بدنی و علوم ورزشی
روانشناسی ورزشی
مهندسی و فناوری‌های نوین
مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی
معماری و شهرسازی
معماری و انرژی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 4,011
اخبار : موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی