دانشگاه شهید بهشتی

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395

تاریخ انتشار: 1395/07/11 10:15 ق.ظ
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های تحصیلی جدید دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت کرد:
 
 دانشکده/ پژوهشکده
 رشته- گرایش
دوره
مدیریت و حسابداری
مدیریت کسب و کار گرایش مالی و استراتژی
کارشناسی‌ارشد
مدیریت و حسابداری
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
کارشناسی‌ارشد
مطالعات بنیادین علم و فناوری
سیاست‌گذاری علم و فناوری
کارشناسی‌ارشد
دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده غیردولتی غیر‌انتفاعی علوم شناختی
علوم‌شناختی- ذهن مغز و تربیت
کارشناسی‌ارشد
علوم‌شناختی- روانشناسی شناختی
کارشناسی‌ارشد
علوم شناختی و مغز
علوم‌شناختی- توانبخشی شناختی
کارشناسی‌ارشد

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 4,809
اخبار : موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی