دانشگاه شهید بهشتی

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395

تاریخ انتشار: 1395/03/31 11:39 ق.ظ
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های تحصیلی جدید دانشگاه به شرح جدول ذیل موافقت به عمل آورد:
دوره
نام رشته- گرایش
نام دانشکده
کارشناسی‌ارشد
روان‌شناسی بالینی
علوم تربیتی و روانشناسی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتری
بیم‌سنجی
علوم ریاضی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر معاونت آموزشی- مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
تعداد مشاهده: 4,270
اخبار : موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با رشته های تحصیلی جدید در سال تحصیلی 96-1395
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی