دانشگاه شهید بهشتی

کسب رتبه برتر انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در جشنواره حرکت

تاریخ انتشار: 1395/03/10 10:33 ق.ظ

انجمن علمی دانشجویان مهندسی مکانیک و انرژی موفق به کسب رتبه برتر در دو حوزه «پژوهشگر برگزیده» و «حوزه تالیف کتاب» در جشنواره حرکت سال 1395 شده است.

این موفقیت را به دانشجویان و اساتید دانشکده تبریک گفته و موفقیت دانشجویان برگزیده را در مرحله کشوری این جشنواره آرزومندیم.

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی


IMG_20160528_000946.jpg

950309_2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 3,361
اخبار : کسب رتبه برتر انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در جشنواره حرکت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی