دانشگاه شهید بهشتی

اسامی دعوت شدگان به آزمون مصاحبه دکتری فيتوشيمی سال 1395

تاریخ انتشار: 1395/03/04 09:52 ق.ظ
اطلاعيه شماره 2 پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
اسامی دعوت شدگان به آزمون مصاحبه دکتری فيتوشيمی سال 1395 به تفکيک دوره های روزانه و پرديس خودگردان اعلام می گردد.
از واجدين شرایط دعوت می شود طبق تاريخ اعلام شده قبلی در روز چهارشنبه مورخ 95/03/05 ساعت 08:30 با همراه داشتن مدارک اشاره شده در اطلاعیه شماره یک در محل پژوهشکده گياهان و مواد اوليه دارویی حضور بهم رسانند.
 
 
با آرزوی موفقیت 
معاونت آموزشی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 6,491
اخبار : اسامی دعوت شدگان به آزمون مصاحبه دکتری فيتوشيمی سال 1395
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی