دانشگاه شهید بهشتی

موافقت با تشکیلات تفصیلی دانشگاه در سومین جلسه عادی هیأت امنا

تاریخ انتشار: 1395/01/15 01:21 ب.ظ

 
در سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه که در تاریخ 8/12/94 برگزار گردید، با تشکیلات تفصیلی دانشگاه مشتمل بر 2334 پست سازمانی موافقت شد و تصویب جزئیات و شرح سازمان تفصیلی به کمیسیون دائمی و تعیین تعداد و عناوین گروه‌های دانشکده‌ها/پژوهشکده‌ها، به شورای دانشگاه تفویض شد.


فرآیند اجرای سازمان تفصيلي جدید دانشگاه 26-12-94.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تشکیلات تفصیلی
منبع خبر معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات
تعداد مشاهده: 2,330
اخبار : موافقت با تشکیلات تفصیلی دانشگاه در سومین جلسه عادی هیأت امنا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی