دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : تبدیل شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در صورت عدم حد نصاب میانگین معدل دو ترم اول )

تاریخ انتشار: 1394/12/12 11:34 ق.ظ
دانشجویان محترم
با سلام
دانشجویان کارشناسی ارشد در صورتی که میانگین معدل دو ترم اولشان از حد نصاب های زیر کمتر شود، شیوه آموزشی ایشان از آموزشی پژوهشی محور به آموزش محور تبدیل خواهد شد.
-        رشته مهندسی عمران گرایش آب و فاضلاب و گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب : 75 / 14
-        رشته مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی و گرایش ژئوتکنیک : 15
-        رشته مهندسی عمران گرایش زلزله و رشته مدیریت بحرانهای طبیعی :  25 / 15
 
                                                                           معاونت آمورشی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 4,130
اخبار : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ( موضوع : تبدیل شیوه آموزشی - پژوهشی به آموزش محور در صورت عدم حد نصاب میانگین معدل دو ترم اول )
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی