دانشگاه شهید بهشتی

اولین نشست دانش اموختگان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و پژوهشکده خانواده برگزار شد

تاریخ انتشار: 1394/12/01 02:04 ب.ظ
 
 
جلسه هیئت موسس انجمن دانش آموختگان دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی، چهارشنبه 28 بهمن 1394، در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با حضور دانش آموختگان و اساتید برگزار شد.
این نشست که اولین نشست دانشکده بود، با استقبال بسیار خوبی از طرف دانش آموختگان روبرو شد.
در ابتدای جلسه، آقایان دکتر مظاهری، رییس دانشکده و دکتر حیدری رییس پژوهشکده خانواده به حضار خوشامد گفتند و در ادامه، تعدادی از دانش آموختگان و اساتید حاضر در جلسه، با بیان نظرات و دیدگاه ها و خاطراتشان، به نشست رنگ و بوی صمیمی دادند.
در این جلسه یاد و خاطره اساتید شادروان، خانم دکتر مرتضوی، خانم دکتر تفضلی و آقای دکتر هومن نیز گرامی داشته شد. در این جلسه اساتید برجسته ای چون دکتر پرداختچی، خانم دکتر منصور و دکتر خوشکنش و ... نیز حضور داشتند.
در بخش دیگری از جلسه، انتخابات برگزار و اعضاء هیئت مدیره موقت برگزیده شدند
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانش آموختگان دانشگاه
تعداد مشاهده: 4,128
اخبار : اولین نشست دانش اموختگان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و پژوهشکده خانواده برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی