دانشگاه شهید بهشتی

انتخاب مجدد دانشکده فیزیک به عنوان ICTP Federated Institute

تاریخ انتشار: 1394/10/27 01:24 ب.ظ

دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی برای بار دوم به عنوان ICTP Federated Institute انتخاب شد. قرارداد مابین دانشکده و موسسه ICTP یک قرارداد سه ساله خواهد بود که در قالب آن، اعضای دانشکده می توانند از امکانات موسسه ICTP تا پایان سال 2018 استفاده نمایند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر ​به آدرس زیر مراجعه شود.

http://assoc.ictp.it/federation-scheme

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشکده فیزیک به عنوان ICTP
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 2,579
اخبار : انتخاب مجدد دانشکده فیزیک به عنوان ICTP Federated Institute
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی