دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه شرکت های فعال در زمینه صنایع الکترونیک

تاریخ انتشار: 1394/10/16 09:50 ق.ظ
قابل توجه شرکت های مستقر در مرکز رشد و فعال در زمینه صنایع الکترونیک
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک اعلام می دارد:
یک شرکت دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تسهیلاتی با کارمزد 6 تا 18 درصد تا سقف 30 میلیارد ریال و با میانگین حدود 3 سال به متقاضیان ارائه می دهد.متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری یکشنبه 20/10/94 به دفتر مرکز رشد جهت اعلام اسامی، مراجعه کنند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: صندوق حمایت، صنایع الکترونیک، تسهیلات
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 2,625
اخبار : قابل توجه شرکت های فعال در زمینه صنایع الکترونیک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی