دانشگاه شهید بهشتی

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

تاریخ انتشار: 1394/07/27 03:07 ب.ظ

قابل توجه واحدهای فناور مرکز رشد و واحدهای فناور مرکز رشد

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار به مدت 4 روز از تاریخ 23 لغایت 26 آذرماه 94 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.  مقتضی است علاقمندان به دفتر مرکز رشد در اسرع وقت، جهت ثبت نام مراجعه نمایند
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نمایشگاه، فن بازار
منبع خبر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی
تعداد مشاهده: 2,749
اخبار : شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی