دانشگاه شهید بهشتی

اولین نشست مجمع عمومی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1394/06/17 11:22 ق.ظ
دانش آموخته محترم دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی(ملی)   
 
در نظر است عصر روز چهار شنبه 15 مهر اولین جلسه مجمع عمومی  انجمن دانش آموختگان دانشکده  علوم برگزار گردد و در کنار دیگر بخش های نشست انتخابات برگزار شود.
 لطفا به همه دوستانی که دسترسی دارید این پیام را اطلاع دهید و بخواهید دیگران را نیز مطلع نمایند.
خواهشمند است امکان حضورتان را با شماره تلفن 22431922 حداکثر تا تاریخ 9/7/94 اعلام نمایند.
                                ( هیئت منتخب شورای موسس)
شایان ذکر  است پس از  دریافت جواب ها و برآورد تعداد حضار سالن و ساعت برگزاری برای روز 15 مهر اطلاع داده خواهد شد.

​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مجمع عمومی دانشکده علوم
منبع خبر دانش آموختگان دانشگاه
تعداد مشاهده: 4,392
اخبار : اولین نشست مجمع عمومی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی