دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه داوطلبان دکترا دانشکده مهندسی عمران ، آب و محیط زیست ( اطلاعیه شماره 2)

تاریخ انتشار: 1394/03/04 10:53 ق.ظ
قابل توجه داوطلبان ورود به دوره دکترا دانشکده مهندسی عمران ، آب و محیط زیست ( اطلاعیه شماره 2)
 
1-   مطابق اطلاعیه شماره 1 حداکثر زمان ارسال پرونده الکترونیکی 7 0/  3 0/  1394به مسئولین مصاحبه بوده و در صورت دریافت حتما تایید از طریق ایمیل ارسال میشود.( عدم دریافت پاسخ به معنی عدم دریافت پرونده است ) .
2-   به هر دلیلی که نتوانید تا تاریخ 7 0/ 3 0/ 1394 پرونده الکترونیکی را ارسال نمایید می توانید تا پایان وقت اداری 09/ 03 / 1394 پرونده خود را تحویل مسئولین مصاحبه دهید و رسید دریافت نمایید.
3-   کسانی که تا تاریخ فوق تشکیل پرونده ندهند در نوبت مصاحبه قرار نمی گیرند .
4-   رشته و تخصص اساتید متقاضی پذیرش دانشجوی دکترا به شرح جدول پیوست است .در ضمن جزئیات اطلاعات در سایت دانشکده موجود می باشد.
                دانشکده مهندسی عمران ، آب و محیط زیست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,047
اخبار : اطلاعیه داوطلبان دکترا دانشکده مهندسی عمران ، آب و محیط زیست ( اطلاعیه شماره 2)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی