دانشگاه شهید بهشتی

كسب مقام در المپياد علمي دانشجويي كشور در سال 1393

تاریخ انتشار: 1393/04/09 09:19 ق.ظ
دانشجوي موفق آقاي حامد وكيلي طالقاني
موفقيت شما را در مرحله اول المپياد علمي دانشجويي كشور در سال 1393 در دانشگاه شهيد بهشتي صميمانه تبريك مي گوييم.
 

تقدير-نامه-آقاي-حامد-وكيلي.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: المپياد علمي دانشجويي
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 2,764
اخبار : كسب مقام در المپياد علمي دانشجويي كشور در سال 1393
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی