دانشگاه شهید بهشتی

راهیابی تیم دانشجویی دانشکده علوم ریاضی به مسابقات جهانی

تاریخ انتشار: 1393/02/31 03:09 ب.ظ
تیم دانشجویی گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در سی و هشتمین مسابقه ریاضی کشوری که هر ساله توسط انجمن ریاضی ایران برگزار می شود، حائز رتبه پنجم در بین سی و هفت دانشگاه شرکت کننده شد. این مسابقه در تاریخ 22 الی 26 اردیبهشت 1393 در شهر کرمان برگزار شد.
پنج تیم نخست این مسابقه مجوز شرکت در مسابقه جهانی دانشجویی ریاضی که در مرداد ماه سال جاری در کشور بلغارستان برگزار می شود را کسب نموده اند.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دستاوردهای پژوهشی
تعداد مشاهده: 4,493
اخبار : راهیابی تیم دانشجویی دانشکده علوم ریاضی به مسابقات جهانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی