دانشگاه شهید بهشتی

انتشار کتاب فرهنگ توصیفی زبانشناسی اجتماعی

تاریخ انتشار: 1393/02/28 08:29 ق.ظ

بسمه تعالی

 

کتاب فرهنگ توصیفی زبانشناسی اجتماعی تألیف دکتر سپیده عبدالکریمی توسط انتشارات علمی منتشر شد.
 
مطالعه تأثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بر چگونگی کاربرد زبان آن‏قدر جذاب بوده است که پس از گذر سال‏ها گسترش یافته و یکی از حوزه‏های میان‏رشته‏ای را به بررسی‏هایی اختصاص داده است که در آن مطالعات جامعه‏شناسی همپای مطالعات زبان ‏شناختی صورت می‏گیرند و حقایق جالب توجهی درباره رابطة میان زبان و جنبه‏های اجتماعی کاربرد آن کشف می‏گردند. برای گزینش اصطلاحات موجود در فرهنگ توصیفی حاضر از دو ملاک اصلی بهره گرفته شده است: نخست، مجموعة اصطلاحاتی که در معتبرترین نوشته‏های فارسی در این حوزه به کار رفته و مصطلح شده‏اند و دوم، مجموعه‏ای از پرکاربردترین اصطلاحاتی که در معتبرترین درسنامه‏های این شاخه از زبان‏شناسی در متون غیرفارسی آمده‏اند و واژگان این حوزه را تشکیل می‏دهند. باوجود این‏که نگارش فرهنگ حاضر تلاشی برای ترفیع نیاز دانشجویان رشتة زبان‏شناسی در حوزة میان‏رشته‏ای زبان‏شناسی اجتماعی بوده است، باتوجه به میان‏رشته‏ای بودن واژه‏ها و اصطلاح‏های موجود در این فرهنگ، دانشجویان رشتة جامعه‏شناسی که مطالعة زبان خواه‏ناخواه بخشی از دلمشغولی‏های پژوهش‏شان است، و نیز دیگر علاقمندان به مباحث جامعه‏شناسی و زبان‏شناختی نیز مخاطبان این فرهنگ توصیفی در نظر گرفته شده‏اند.
 
فرهنگ توصیفی.JPG
  
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتشار کتاب فرهنگ توصیفی زبانشناسی اجتماعی
منبع خبر دستاوردهای پژوهشی
تعداد مشاهده: 176
اخبار : انتشار کتاب فرهنگ توصیفی زبانشناسی اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی