دانشگاه شهید بهشتی

ششمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده

تاریخ انتشار: 1392/09/17 09:45 ق.ظ
ششمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده در دانشکده فیزیک برگزار می شود.
هدف کنفرانس :آشنایی با مسائل مهم روز در زمینه ی فیزیک آماری و کاربرد آن در پدیده های بحرانی، سیستم های آماری غیر تعادلی، فیزیک ماده چگال نرم و سیستم های زیستی، شبکه ها و سیستم های پیچیده
 
تاریخ برگزاری :21 آذر ماه 1392
محل برگزاری : تالار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
 

فيزيک-آماري.jpg

 Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 3,347
اخبار : ششمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم های پیچیده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی