دانشگاه شهید بهشتی

فهرست نهایی اعضای بیمه تکمیلی ایران

تاریخ انتشار: 1390/04/19 11:02 ق.ظ


     اعضای بیمه تکمیلی ایران
 ر


ردیف

شماره شناسائی

نام

نام خانوادگی

نفر

   حق سرانه

1

31043

لیلا

آب نیکی

1

103584

2

7471

حسین

آذری ازغندی

3

310752

3

30915

مینا

آرمیده

3

628992

4

7241

افسانه

آزادی

5

517920

5

31030

روح اله

آزادی

5

517920

6

30165

عماد

آزرنگ

4

414336

7

7361

معصومه

آقائی پور

1

103584

8

31259

سهراب

آقائی پورچافچاهی

3

310752

9

4500

فرزانه

آقابیگی

2

207168

10

4629

سیدمحمودرضا

آقامیری

4

414336

11

7134

اصغر

آگاهی

6

621504

12

7130

خسرو

ابراهیم

1

103584

13

1911

حمیرا

ابراهیم زاده معبود

1

103584

14

1967

جمشید

ابراهیمی

4

414336

15

73

محمدمهدی

ابراهیمی

2

207168

16

1767

فرشاد

ابراهیمی

4

414336

17

30427

خجسته

ابراهیمی

1

103584

18

30999

فاطمه نساء

ابراهیمی

1

103584

19

7195

غلامحسین

ابراهیمی پور

2

207168

20

7366

هایده

ابراهیمی فیشانی

4

414336

21

7555

محسن

ابراهیمی مقدم

3

628992

22

4319

محمد

ابراهیمی ورکیانی

2

207168

23

7022

مریم

ابطحی

4

414336

24

7169

سیده مریم

ابوالقاسمی

1

103584

25

7232

محمود

ابوالقاسمی

5

517920

26

7243

مصطفی

اجتهادی

4

414336

27

7173

شیده

احمدزاده هروی

1

103584

28

2718

علی پاشا

احمدوند

3

310752

29

7230

رضا

احمدی

1

103584

30

4420

فرهاد

احمدی

4

414336

31

7166

معصومه

احمدی

1

103584

32

30176

مصطفی

احمدی پنجکی

3

310752

33

30389

آذر

احمدی کرده مهین

1

103584

34

2616

بهمن

ادیب زاده

7

725088

35

31145

معصومه

اربابی

1

103584

36

5311

مسعود

اربابی

5

517920

37

5201

علی اکبر

اربابیان

3

310752

38

6201

محمدعلی

اردبیلی

3

310752

39

7021

عزیزه

ارشدی

3

310752

40

30992

زهرا

ارکیان

1

103584

41

31009

سلیمان

اسبری مزرعه خلقی

3

310752

42

7483

ابراهیم

استارمی

3

310752

43

30745

فاطمه

اسدزاده خمس

2

207168

44

7018

اکرم

اسدی

2

207168

45

877

غلامحسین

اسدی

4

414336

46

7413

حمید

اسدی

3

628992

47

31173

اعظم

اسدی

3

310752

48

9398

مریم

اسکندری

1

103584

49

9393

صفیه

اسکندری

1

103584

50

7409

رضا

اسلامی

4

414336

51

7703

مریم

اسلامیان

2

419328

52

2675

جواد

اسماعیلی

3

310752

53

31093

محسن

اسمعیل لو

4

414336

54

30959

حامد

اسمعیلی

3

310752

55

7457

سیمین

اسمعیلی املشی

3

628992

56

7546

امیرحسین

اصغری

4

414336

57

5468

میرمحمد

اصغریان

5

517920

58

3505

احمد

اصغریان جدی

3

310752

59

9399

مریم

اصفهانی

1

103584

60

7189

چنگیز

اصلاحچی

3

310752

61

7222

جواد

اطاعت

4

414336

62

5732

فرشته

افتخار

1

103584

63

7186

مریم

افتخاری

1

103584

64

2216

سیدابراهیم

افجه ای

5

1048320

65

30428

اشرف

افشاری

1

103584

66

1180

محمدرضا

اقدامی گل افزانی

3

310752

67

2930

اسلام

اکبری

5

517920

68

4017

محمدعلی

اکبری

3

628992

69

7747

زینب

اکبری

1

103584

70

3645

امیر

اکبری قمصری

2

207168

71

7741

محمد

اکبری محله کلایی

1

103584

72

5471

محمد

اکبریان تفاقی

1

103584

73

8554

ابوالفتح

اکرمی

4

414336

74

4862

ضیاء الدین

العسکری

2

207168

75

7251

خلیل

اللهیاری

3

628992

76

30310

لیلا

امامی کله سر

2

207168

77

998

نادر

امیدفر

2

207168

78

7178

ماریا

امیرزاده

2

419328

79

1216

ابوالقاسم

امین

2

419328

80

7276

منصور

امینی

6

621504

81

7427

محبوبه

امینیان

1

103584

82

30323

رحمتعلی

انصاری

2

207168

83

31166

حسن

انصاری

1

103584

84

7698

محمدعلی

انصاری

3

628992

85

31143

میثم

اوسطی

2

207168

86

7438

زهرا

اهری

3

628992

87

31250

جعفر

ایران نژاد

2

207168

88

3126

محمد

ایلخانی

2

419328

89

7158

سارا کاترین

ایلخانی

1

103584

90

1143

فرحناز

بابائی

1

103584

91

2183

علی

بابائی

3

310752

92

7209

محمدمهدی

باباپور

5

517920

93

30854

کیومرث

باریاب

4

414336

94

7492

ایوب

بازگیر

3

310752

95

2677

اکبر

باقری

3

310752

96

30181

داود

باقری

3

310752

97

7648

مهران

باقری

3

628992

98

7717

کبری

باقری دلیجانی

3

310752

99

2430

حسین

باقریان

3

310752

100

7550

فاطمه

باقریان

1

103584

101

7356

کبری

باقریه

3

310752

102

7554

ساسان

بالغی زاده

1

103584

103

7371

مسلم

بای

2

207168

104

3084

محمد

بختیاری

5

517920

105

3161

اعظم

بداغی

1

103584

106

7182

احمد

بدری

4

414336

107

5733

مجتبی

بدیعی

5

517920

108

2456

علی اصغر

برزگرصدیق

4

414336

109

7191

شهیندخت

برق جلوه

2

207168

110

4450

فرانسواز

برنارد

3

310752

111

30931

یوسف

برهانی محمدی

4

414336

112

5071

محمدعلی

بزرگان نیا

5

517920

113

208

شمس اله

بزرگی مهر

4

414336

114

3214

محمدرضا

بشیری اسبفروشان

4

414336

115

8576

مجید

بکائی

3

310752

116

30905

طاهره

بنشین

1

103584

117

31024

فائضه

بوربوری

1

103584

118

7363

مریم

بوستان کار

1

103584

119

7370

مریم

بهادری حصاری

1

103584

120

5735

سیدفاضل

بهبودی

4

414336

121

7642

احسان

بهرامی سامانی

2

207168

122

7428

نگین

بهروزیان

3

628992

123

4042

مهرداد

بهزادی شیرکلا

4

414336

124

7403

محمدعلی

بهمئی

1

103584

125

1906

محمود

بهمن نژاد

4

414336

126

30695

احمد

بهمنی جم

2

207168

127

5939

طیبه

بی نیاز

1

103584

128

4097

داود

بیات

4

414336

129

2118

علی اکبر

بیجاری

5

1048320

130

4872

ابراهیم

بیک زاده

5

517920

131

7398

سوگل

بینش پور

2

207168

132

3621

محمدعلی

پارسا

4

414336

133

7025

معصومه

پازکی

2

207168

134

7143

عبدالحسین

پازکی

2

419328

135

5121

شاهرخ

پاشائی راد

5

517920

136

7313

شهلا

پاکدامن

1

103584

137

30255

محمد

پاکدل

4

414336

138

2926

جهانشاه

پاکزاد

2

207168

139

7605

امیرتیمور

پاینده

2

419328

140

1836

محسن

پدیدار

4

414336

141

7007

داود

پرچمی

3

310752

142

4422

محمدحسن

پرداخت چی

3

310752

143

7297

حسن

پژوه نیا

1

103584

144

7599

تقی

پورابراهیم

4

414336

145

7174

حسین

پوراحمدی میبدی

4

414336

146

7267

حمیدرضا

پوراعتماد

6

621504

147

3757

شهرام

پوردیهیمی

5

517920

148

31089

امیر

پوررنجبر

3

310752

149

7004

خیراله

پورغلام

2

207168

150

1201

عباس

پورکاشانی

5

517920

151

338

محمدحسین

پورکاظمی

5

517920

152

1968

ولی

پورکرامتی

4

414336

153

7410

محمد

پورکیانی

4

414336

154

4080

رقیه

پورمجیب

4

414336

155

7435

حمیرا

پورمحمدزادگان

3

310752

156

950

سیدمحمد

پورمعافی

2

207168

157

30371

نجمه

پوستچی اول

2

207168

158

9395

مریم

پویانی پور

3

310752

159

7621

ابوالفضل

پیرایش نقاب

3

310752

160

2822

محمدحسن

پیروی

4

414336

161

30343

مریم

پیرهادی

4

414336

162

7281

مرضیه

پیغمبردوست

2

207168

163

2496

محمدرضا

تاجیک

4

414336

164

4371

حسین

تاجیک

4

414336

165

5469

زهرا

تجلی

1

103584

166

5343

الهه

ترکمانی

2

207168

167

7262

فرح

ترکمنی آذر

2

419328

168

30186

امیر

ترکی

4

414336

169

5595

سیدحسن

تقوائی

5

517920

170

7253

منصور

توسلی

2

207168

171

7388

سیدحسن

توسلی

4

414336

172

4553

فرخ

توکل مقدم

4

414336

173

7064

مهناز

توکلی

1

209664

174

7152

احمد

توکلی

4

414336

175

30430

زهرا

توکلی

1

103584

176

3251

جمیله

توکلی نیا

6

1257984

177

7328

نوین

تولایی

1

209664

178

118

اقبال خانم

تویسرکانی نژاد

3

310752

179

30372

محمدرضا

تیموری

3

310752

180

3995

محمدرضا

ثروتی

3

310752

181

2375

قاسم

جابری پور

4

414336

182

7336

مهیار

جاویدروزی

4

414336

183

31138

گل ناز

جاویدکار

2

207168

184

2217

خسرو

جدیدی

1

209664

185

30944

فاطمه

جدیری حیدری

1

209664

186

30483

سیدمحمد

جعفرپوربهمبری

3

310752

187

7146

سیدقاسم

جعفرزاده

5

517920

188

6070

یوسف

جعفری

6

1257984

189

30924

منصوره

جعفری

1

103584

190

30919

میترا

جعفری

2

207168

191

7714

اسماعیل

جعفری

1

103584

192

7754

مصطفی

جعفری

1

103584

193

7619

علیرضا

جعفری

2

207168

194

7926

فرحناز

جلویاری

1

103584

195

7188

سارا

جمشیدی شاهوار

4

414336

196

30383

نیکو

جنتی

5

517920

197

7713

مریم

جندقی علائی

1

103584

198

30431

معصومه

جندقی مقدم

4

414336

199

30187

محمد

جوانی

5

517920

200

31053

شهرام

جهانبخشی

2

207168

201

7646

علی

جهانیان

3

310752

202

31103

حسین

چاکانی

2

207168

203

7522

شبنم

چاوشی

3

310752

204

1746

مسعود

چلبی

3

310752

205

7287

عبدالامیر

چناری

4

414336

206

7928

حدیثه

حاتمی

1

103584

207

5599

اکبر

حاج ابراهیم زرگر

4

414336

208

7077

صمد

حاج جباری

4

414336

209

30994

محمودرضا

حاج عبداله جواهری

3

310752

210

30134

زینب

حاجی آقایی

5

517920

211

7278

حسین

حاجی ابوالحسن

3

628992

212

7634

محمد

حاجی تقی

6

1257984

213

31082

عوض

حاجی زاده

3

310752

214

51

کامبیز

حاجی قاسم

3

310752

215

1696

عباسعلی

حاجی کریمی

6

621504

216

5886

مهدی

حاجی محمدرضاتبریزی

3

310752

217

613

مهدی

حاجی محمدی

4

414336

218

4600

امیر محمد

حاجی یوسفی

4

838656

219

7347

محمدرضا

حافظی

4

414336

220

5573

سیدصدرالدین

حبیبی

3

310752

221

30331

یوسف

حبیبی

2

207168

222

5218

سخاوت

حبیبی خلج

3

310752

223

5318

سید محمود

حدادی

3

628992

224

4958

زهرا

حسن خانی مجدآبادی

1

103584

225

7008

بهرام

حسن زاده کیابی

1

103584

226

1266

محمدعلی

حسندوست

4

414336

227

7079

عطاء اله

حسنی

3

310752

228

31125

ساره

حسنی

1

103584

229

30448

اسماعیل

حسنی

4

414336

230

7411

طاهر

حسین زاده

5

517920

231

7573

محمدمهدی

حسین زاده

2

419328

232

7374

رضا

حسین زاده سیاهکلائی

3

310752

233

7321

مجتبی

حسین علی پور

4

414336

234

5571

محمدمهدی

حسین کاظمی

2

207168

235

4404

ابوالقاسم

حسینخانلو

5

517920

236

1390

سیدمحمود

حسینی

1

103584

237

7113

مسعود

حسینی

4

414336

238

7124

سید جواد

حسینی

1

103584

239

30384

بهاره

حسینی سیدی

2

207168

240

7663

سیدمحمد ابراهیم

حسینی نسب

2

207168

241

6033

سید علیرضا

حسینیون

2

207168

242

31152

محمدعلی

حشمت

3

310752

243

3663

محمد باقر

حشمت زاده

3

310752

244

7655

حسن

حقیقی

3

628992

245

1402

نصراله

حکمت

5

517920

246

30344

محمود

حلاجی

2

207168

247

7139

حسین

حمیدزاده

5

517920

248

7136

ذبیح اله

حمیدزاده

4

414336

249

7017

زهرا

حمیدی

1

103584

250

4324

محمدرضا

حمیدی زاده

5

517920

251

7040

رامینا

حمیدی منش

3

310752

252

30361

مارینا

حمیدی منش

6

621504

253

1496

محمدسعید

حنائی کاشانی

1

103584

254

31204

فرزانه

حواصلی آشتیانی

3

310752

255

30960

اسرافیل

حیدرپور

4

414336

256

5499

محمود

حیدری

4

838656

257

30846

غلامرضا

حیدری

4

414336

258

31131

کریم

حیدری

2

207168

259

4701

احمد

خاتمی

2

207168

260

7301

امیررضا

خادم ازغدی

4

414336

261

30845

فرامرز

خادمی

4

414336

262

7722

طیبه

خادمی

3

310752

263

30244

مسعود

خادمیان

3

310752

264

5970

شهریار

خالدی

3

310752

265

7070

فاطمه

خان بابائی

1

103584

266

1312

علی اکبر

خان محمدی

4

414336

267

31157

میثم

خدابخشی

2

207168

268

30191

مسعود

خدادوست

4

414336

269

1245

ارسطو

خدایی جوپاری

2

419328

270

7005

مریم

خراسانی

2

207168

271

7661

اباصلت

خراسانی

3

310752

272

812

زهرا

خراشادیزاده

1

103584

273

7488

مجتبی

خزائی

3

628992

274

7322

همایون

خزعلی

6

621504

275

456

سهیلا

خسروی

1

209664

276

7580

سیدمحمد

خضری

4

414336

277

3744

نسرین دخت

خطاط

2

419328

278

1244

پرویز

خطیبی

2

207168

279

2111

فرهاد

خلت

2

207168

280

5456

الهیار

خلعتبری

2

207168

281

4651

محمدابراهیم

خلیفه شوشتری

5

517920

282

4359

عبدالامیر

خلیلی

1

103584

283

31230

فریبا

خلیلی نفت چالی

1

103584

284

4063

فرهاد

خمامی زاده

3

310752

285

7236

حمیدرضا

خوئی

3

310752

286

7485

حمیدرضا

خواصی

4

838656

287

2339

غلامحسین

خورشیدی

3

310752

288

2305

ابوالقاسم

خوش کنش

3

310752

289

7213

کورس

خوشبخت

4

414336

290

7412

آزاده

خوشنودی

2

207168

291

7430

آذرمیدخت

خیراندیش

1

103584

292

30432

فاطمه

خیرخواهان

1

103584

293

5994

زهرا

داداش

4

414336

294

7316

محمدصادق

داداشی

2

207168

295

7508

یداله

دادگر

2

207168

296

5363

مهراب

داراب پور

3

310752

297

7185

اسمعیل

دارابکلائی

2

207168

298

7105

شراره

دانایی

4

414336

299

30704

محمد

دانگاه

3

310752

300

79

پرویز

داودی

5

1048320

301

7042

فریده

داودی

5

517920

302

7755

صدیقه

داودی

2

207168

303

1874

مینو

دبیری

1

209664

304

30196

علی عسگر

دبیری شیرآباد

1

103584

305

30328

طیبه

درخشنده

1

103584

306

4873

اکبر

درگاهی

3

310752

307

4071

حسن

درگاهی

4

838656

308

7630

روشنک

درویش زاده ورچه

1

209664

309

1831

بهروز

دری نوکورانی