هیجان با نور و لیزر
مقاومت نوری (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

 

مقاومت نوری
مقاومت نوري (Light_Dependent Resistor) يا به طور مخفف (LDR) به عنوان آشکارساز در سیستمهای آشکارسازی متداول است.
مقاومت نوری.JPG
مقاومت نوري يک قطعه الکترونيکي است که مقدار مقاومت آن با تابش نور تغيير مي کند. هنگامي که هيچ نوري به مقاومت نوري تابيده نشود، مقاومت آن حداکثر مقدار خود را داشته و با تابش نور، مقاومت آن کاهش   مي يابد. هر چه شدت نور تابيده شده بيشتر باشد، ميزان افت مقاومت نيز بيشتر خواهد شد. در واقع مقدار مقاومت اين قطعه با تابش نور رابطه عکس دارد.
مقاومت نوري را مي توان به پتانسيومتر تشبيه نمود با اين تفاوت که در پتانسيومتر چرخش شاسي مقاومت را تنظيم مي نمايد ولي در مقاومت نوري، شدت نور تابيده شده مقدار مقاومت را تعیین میکند. با توجه به اين خاصيت مقاومت هاي نوري، مي توان از آنها براي مقاصد گوناگوني استفاده نمود. از مهم ترين کاربردهاي مقاومت هاي نوري مي توان به  روبات هاي مسير ياب،  صفحات دنبال کننده ی مسير نور (صفحات ذخيره كننده انرژي خورشيد)، سيستم هاي روشن و خاموش نمودن خودکار لامپ هاي خيابان ها، سيستم تنظيم نور صفحه نمايش موبايل و لپ تاپ اشاره کرد.
همان طور كه در شكل بالا ملاحظه مي كنيد با تابش نور به LDR  جريانی در آن به وجود مي آيد و بالطبع بدون تابش نور جرياني در آن برقرار نخواهد شد. با استفاده از LDR  و يك كيت آژير خطر مجهز به بلند گو  مي توان درب هاي ورودي را كنترل كرد. در اين صورت با قطع نور ليزر، اين سيستم شروع به آژير كشيدن کرده و شما را از ورود يك نفر آگاه خواهد نمود.

 

 

Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی