هیجان با نور و لیزر
عدسی استوانه ای (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

 

عدسی استوانه ای
عدسی هایی که در سیستم های اپتیکی استفاده می شود انواع مختلفی دارد که در این میان عدسی های کروی به خاطر سهولت در ساخت و تولید انبوه، کاربرد بیشتری دارند. یکی دیگر از انواع عدسی ها، عدسی استوانه ای می باشد که فاصله کانونی آن در یک راستا، با راستای عمود بر آن فرق می کند. در ساده ترین حالت، عدسی استوانه ای  می تواند یک میله شیشه ای باشد که فقط در یک راستا قابلیت کانونی کردن نور را دارد و در راستای دیگر، سطح آن تخت و بدون قابلیت کانونی کردن است. علاوه بر این، بسته به نوع استفاده میتوان ترکیبی از عدسی های استوانه ای و کروی را بکار برد. به عنوان مثال عینک افرادی که دارای آستیگماتیزم هستند، ترکیبی از عدسی استوانه ای و کروی است. میله شیشه ای  نمونه عدسی آستیگماتیزم کامل است و فقط در یک جهت خاصیت کانونی کردن نور را دارد. این عدسی می تواند در جهت عمود بر امتداد میله، نور را کانونی و بلافاصله بعد از کانون واگرا کند اما در جهت راستای میله تغییری در نور ایجاد نمی کند به این ترتیب یک خط نوری یا یک صفحه واگرای نوری در صفحه مقابل ایجاد میکند که مقطع آن یک خط است. این نوع عدسی استوانه ای برای ایجاد یک خط نوری بسیار مفید است بطوریکه اندازه خط یا زاویه خط ایجاد شده به قطر میله شیشه ای بستگی دارد.
 
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی