هیجان با نور و لیزر
سنسورهای نوری (ادوات اپتیکی و فوتونیکی)

 

سنسورهای نوری
سنسورها دسته ی بزرگی از ادوات بسیار پرکاربرد در صنعت می باشند. سنسورها عمدتاً جهت اتوماسیون سیستمها به کار می روند.بعنوان مثال سنسور به کار رفته در یک خط تولید می تواند تشخیص دهد که آیا قطعه ای خاص از محل مورد نظر عبور کرده است یا خیر. نوعی دیگر از سنسورها قادراند قطعات برش داده شده را شناسائی کنند. اطلاعات مربوط به اتفاقات گوناگونی که توسط سنسورها قابل تشخیص اند، به صورت فیدبک یا بازخورد به سیستم تولید کننده ی قطعه ی مورد بررسی بازگردانده می شوند.
 در سنسورهای نوری که بر اساس نور کار می کنند، از لیزر که پرتویی با واگرائی اندک را ایجاد میکند، برای افزایش میزان مسافت کنترل استفاده می شود. این سنسورها به منظور حس کردن از راه دور (remote sensing) به وفور به کار می روند. سنسورها یا دو طرفه اند که در این حالت نقش فرستنده و گیرنده را در دو طرف ایفا می کنند و یا یک طرفه می باشند که در آن صورت، فرستنده و گیرنده هر دو در یک طرف قرار دارند. علاوه بر این موارد، سنسورهای متنوع دیگری نیز موجودند که بر اساس خواص نوری کار می کنند.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی