هیجان با نور و لیزر
تداخل سنجی (تکنیک)

 

تداخل سنجی
تداخل سنجی تکنیکی برای دستیابی به برخی اطلاعات در مورد نور یا محیط بر پایه پدیده ی  تداخل است.  در این روش با ترکیب چند موج و بررسی طرح تداخلی آنها، اطلاعات مورد نظر استخراج میشود.
انواع مختلف تداخل سنج ها برای دستیابی به اطلاعات متفاوت طراحی شده اند، که از معروف ترین آن ها می توان به  تداخل سنج های مایکلسون، ماخ زندر ، ساگناگ ، تویمن گرین و فابری پرو اشاره کرد. اساس تمامی این تداخل سنج ها بر پایه این اصل واحد است که وقتی  نور به دو قسمت مختلف تقسیم می شود و با طی مسیرهای مختلف دوباره به هم می رسند، متناسب با اختلاف راه ایجاد شده بین دو دسته پرتو، تداخل پیش می آید. طرح تداخلی ایجاد شده و تغییرات آن، حاوی اطلاعات مفیدی در مورد امواج نور ورودی و شرایط محیطی است.
تداخل سنجی در زمینه های مختلف کاربرد دارد. بعنوان مثال برای اندازه گیری قطر ظاهری یک ستاره میتوان از تداخل سنج مایکلسون استفاده کرد. تا کنون قطر چند ستاره بسیار بزرگتر از خورشید، با همین روش تخمین زده شده است. علاوه بر اخترشناسی، میتوان از تداخل سنجی در اندازه گیری فاصله، مطالعه جریان گاز و پلاسما، تعیین توپوگرافی سطح، اندازه گیری شرایط محیطی مانند دما و فشار و میدانهای مغناطیسی و الکتریکی، اندازه گیری فرکانس لیزر و بسیاری زمینه های دیگر بهره برد.
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی