دانشگاه شهید بهشتی
  
  
  
نبض دانشجو_cut.mp4
  
1398/12/28 11:36 ق.ظ
پیام تبریک.pdf
  
1398/12/27 12:09 ب.ظ
News bulletin-98.12-2-29.pdf
  
1398/12/25 03:43 ب.ظ
ورزش درخانه.pptx
  
1398/12/25 07:36 ق.ظ
پذیرش اولیه کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399.pdf
  
1398/12/24 11:46 ق.ظ
امریه دانشگاه جیرفت.pdf
  
1398/12/24 11:27 ق.ظ
اطلاعیه بورس تحصیلی کشور تایلند.JPG
  
1398/12/24 11:19 ق.ظ
ویروس کرونا، راه های مقابله، پیامدهای روان شناختی و سازگاری با قرنطینه مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی.pdf
  
1398/12/23 07:36 ب.ظ
دکتر روشن.3gp
  
1398/12/22 02:03 ب.ظ
Aramgar-v1.2.apk
  
1398/12/22 01:03 ب.ظ
نبض دانشجو.mp4
  
1398/12/21 11:34 ب.ظ
کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی.JPG
  
1398/12/21 01:13 ب.ظ
کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی همدان.JPG
  
1398/12/21 01:11 ب.ظ
فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه حضرت معصومه.pdf
  
1398/12/21 01:05 ب.ظ
دکتر محقق داماد.mov
  
1398/12/20 07:33 ب.ظ
تدریس+مجازی+در+دانشگاه+شهید+بهشتی-2020-03-08+20_31_00.mp4
  
1398/12/19 08:52 ق.ظ
Dr.NasiriGhidari.3gp
  
1398/12/17 11:30 ب.ظ
دکتر حاج جباری.3gp
  
1398/12/13 08:53 ب.ظ
دکتر مظاهری.3gp
  
1398/12/13 07:32 ب.ظ
دکتر نصیری قیداری.3gp
  
1398/12/13 04:51 ق.ظ
کارشناسی ارشد بدون آمون دانشگاه خوارزمی.pdf
  
1398/12/12 11:08 ق.ظ
دکتر تفضلی.wmv
  
1398/12/12 09:33 ق.ظ
دکتر ودودی مفید.MOV
  
1398/12/12 09:28 ق.ظ
برنامه نويسي-خانم دکتر گوهري.mp4
  
1398/12/11 11:43 ق.ظ
مشمولین جدید جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی1399-1398.JPG
  
1398/12/17 10:10 ق.ظ
خبر4.jpg
  
1398/12/08 02:29 ب.ظ
خبر3.jpg
  
1398/12/08 02:28 ب.ظ
خبر2.jpg
  
1398/12/08 02:27 ب.ظ
خبر1.jpg
  
1398/12/08 02:26 ب.ظ
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم 1400-1399.JPG
  
1398/12/03 11:24 ق.ظ
1 - 30بعدی
فایلهای اخبارکلیه زیرسیایت ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی